enruzh-hansbg
Live demo of TokenGen: https://tokengen.io/

Fabric Token Екосистемата

Трансформира идеи в децентрализирани приложения.

Не изпускай нищо свързано с Fabric Token:

Накратко.

Изграждане на децентрализиран свят...

Идея по идея.

Екосистемата на Fabric Token (FT) цели да подпомогне  личностите и бизнесите чрез предоставяне на лесен достъп до блокчейн технологии и умни контракти посредством предоставянето на съвкупност от лесни за употреба софтуерни решения. Продуктите в екосистемата на FT ще се съсредоточат основно върху позволяването на хора с разнообразни кариерни насочености да създават и пускат в употреба свои децентрализирани приложения (DApp-ове) без нуждата от знания по програмиране, които в противен случай биха били необходими.

Както показваме в бялата книга, блокчейн технологията и умните контракти могат да имат значителен ефект върху различни индустрии – започвайки от финанси и правителствени институции, и завършвайки с доставка на храна и т.н.  За тази цел, и също за да разрешим проблемите, описани по-долу, ние ви представяме екосистемата на Fabric Token.

Проблеми.

Липса на достъпност и финансова ефективност при внедряването на блокчейн и умни контракти

Блокчейн технологиите и умните контракти все още са слабо разбрани и трудни за внедряване.

Повечето хора, бизнеси и IT специалисти считат блокчейна за експериментална технология, а за много от нас той е синоним на Биткойн или Етириум – едва две от най-популярните му приложения.

Освен това, дори и един човек или организация да решат да разработват приложения, базирани на блокчейн (DApp-ове) те ще имат нужда от значителни експертни технически умения на разположение, тъй като в момента съществува липса на лесни за употреба софтуерни решения, обучителни курсове и общности.

Това ги кара да търсят помощта на високоплатени специалисти, което нанася сериозен финансов удар върху проекта, особено в случаите на стартиращи фирми, което пък от своя страна може да дистанцира предприемачите от децентрализираните приложения въпреки техните ползи, като по този начин да забави иновациите в тази зараждаща се индустрия.

Като краен резултат, нужната експертиза за трансформиране на логиката на проложения в умни контракти може да надмине текущи нива, което потенциално ще създаде нужда за експертни посредници и ще изтрие една от ключовите ползи на умните контракти.

Техническите и финансови предизвикателства при разработката на умни контракти

Разработката на умни контракти, дори и със Solidity, може да създаде куп главоболия, както технически, така и финансови.

От техническа гледна точка, поради факта че умните контракти целят да заменят някои правни споразумения чрез компютърен код, те са трудни за разбиране за обикновения човек. Софтуерните разработчици са едва 0.003% от глобалното население, и множеството от тях все още намират блокчейн технологията за експеримент. Има изключително малък брой хора, които могат да разработват, тестват и внедряват правилно приложения, базирани върху блокчейн.

В допълнение, дори ИТ експерти може да пропуснат бъгове в кода при разработката, а специфично при умните договори, тези бъгове вече са довели до загуби на стотици милиони евра в криптовалута. Този проблем възниква както от факта че езикът Solidity е в ранен стадий на разработка, така и поради факта, че за да разработват умни договори, програмистите  трябва да са напълно наясно с това как работи блокчейн технологията на по-ниските нива на абстракция. Нужно е и да се знаят множество подробности във връзка със сигурността на кода.

Поради факта че умните контракти са непроменими, мястото за грешки практически не съществува. Прости грешки в работещ умен контракт могат да бъдат използвани от хакери, привлечени от постоянно растящата парична стойност на криптовалутите.

Предизвикателства на вътрешно- и интер-организационните бизнес процеси

Управлението на бизнес процесите в сегашната си форма има няколко недостатъка, които ненужно усложняват работния процес.

Първият и най-важен проблем е доверието. Стане ли въпрос за интер-организационни бизнес процеси, доверието липсва. Всяка организация пази детайли единствено за частта от процеса, от която се интересува, което понякога прави откриването на произхода на проблеми по-сложно отколкото трябва да е. Усложнява се и процесът по верификация, че всички страни се съобразяват с договорената спецификация на процеса.

За да разрешат това, бизнесите разчитат на контрагенти, които осигуряват доверието и следят изпълнението на работния процес. Но това увеличава както необходимото време за изпълнение, така и цената.

За да станат нещата още по-сложни, стандартният способ за управление на бизнес процеси в момента – системите за корпоративно планиране (ERP) често пъти са недостатъчно гъвкави, като всяка модификация на постоянно променящите се изисквания на бизнесите излиза скъпа.

Това са само няколко примера за начинът по който вътрешно организационните, и особено интер-организационните процеси се моделират, поддържат и изпълняват. Те показват че са необходими значителни промени за да станат по-бързи, по-ефикасни финансово, и най-вече – заслужаващи доверие.

Решението.

Решението на гореспоменатите проблеми, както и на останалите, опоменати в Бялата Kнига е екосистемата на Fabric Token, която се състои от четири основни компонента – самият Fabric Token, TokenGen, DApp Workbench и Fabric Store.

Fabric Token

Платежното средство в екосистемата на FT.

Една от фундаменталните части от FT екосистемата ще бъде самият Fabric Token. Той ще се използва като удобство за заплащане за продукти и услуги в платформата. Например, ако някой иска да генерира токен и събиране на средства за свой проект, може просто да плати малка сума във вид на Fabric токени и да получи своя готов код.

В допълнение, Fabric ще се използва като дигитален актив, който ще бъде обменян между независими разработчици във Fabric Store. Идеята зад Fabric Token е че за разлика от повечето популярни криптовалути, неговата стойност ще зависи изцяло от представянето и растежа на FT екосистемата, а не от външни фактори.

Fabric Store

Децентрализиран пазар за компоненти за умни контракти.

Fabric Store ще позволява на независими разработчици да получават токени и да градят своята репутация, като допълват TokenGen и DApp Workbench със свои авторски софтуерни компоненти. Изцяло дигитален, той ще предостави догодоносна възможност за талантливите програмисти, като същевременно ще помогне на FT екосистемата да се разшири и да предостави дори по-големи възможности за бизнеси и лица.

Пазарът ще се възползва от децентрализираната и непроменима същност на блокчейна, запазвайки данните си върху него, като по този начин ще гарантира честни оценки на продуктите в него, които няма как да бъдат променяни, а също и ще защитава продавачите от измамите чрез „chargeback“, които се превърнаха в огромен проблем при традиционните онлайн пазари.

TokenGen

Просто уеб приложение за създаване на умни контракти.

TokenGen ще позволява на потребителите да генерират умни контракти за своите токени и събирания на средства чрез преминаване през прост процес от няколко стъпки – избиране на функционалността на токена и параметрите на събирането на средства, попълване на детайли като име на токена и символ, плащане във FT, като крайният резултат ще е напълно изтестван и сигурен код за умен контракт.

Умните контракти генерирани от TokenGen ще бъдат модифицируеми в случай че потребителите искат да добавят допълнителна функционалност. TokenGen ще предоставя и детайлна документация за всеки тип умен контракт, включително и наръчник, който идва с кода, като по този начин при необходимост ще улеснява бъдещите промени.

TokenGen HLV Architectural Overview BG

DApp Workbench

Бизнес платформата за вграждане на умни контракти и блокчейн в BPM.

DApp Workbench ще помага на организации да разработват умни контракти посредством моделиране на бизнес процеси. Приложението включва „drag and drop“ интерфейс, използващ стандарта BPMN 2.0, позволявайки включването и преизползването на диаграми, създадени с други инструменти, поддържащи BPMN.

Подмножество на BPMN спецификацията и предефинирани компоненти за умни контракти ще позволяват създаването на напълно автоматизирани работни процеси за множество блокчейн технологии, включително Ethereum, Hyperledger Fabric и други. DApp Workbench ще подпомогне всички стъпки от разработката на автоматизирани бизнес процеси, от дизайна, компилацията и тестването до внедряването, мониторинга и извеждането от експлоатация на работните процеси върху блокчейн.

DApp Workbench HLV Architecture Overview BG

Пътна Карта.

Сеп, 2017
Начална разработка на TokenGen

В момента, и потребителският интерфейс и бета фукнкционалността, включваща шест шаблона за умни контракти, които допълват основната токен и фъндрейзър функционалност, са напълно готови.

Окт, 2017
Начална разработка на DApp Workbench

Обширно тестване и определяне на софтуерната архитектура, технологиченият стек, поддържани блокчейни, и моделиране и нотация за управление на бизнес процесите.

Фев, 2018
TokenGen 1.0

Включва напълно функциониращо уеб приложение за създаване на токен и фъндрейзър умни контракти.

Апр, 2018
TokenGen 2.0

Допълнителни шаблони на умни контракти както за токен, така и за фъндрейзър функционалност.

Юли, 2018
DApp Workbench публична бета

Включва напълно функциониращо десктоп приложение както и облак с ограничен набор от компоненти за умни контракти, които ще бъдат определени и публикувани преди стартирането на бета версията на DApp Workbench.

Сеп, 2018
DApp Workbench 1.0

Допълва бета версията на DApp Workbench като значително разширява компонентите за умни контракти.

Окт, 2018
Начало на разработката на Fabric Store

Създаване, оптимизиране, тестване, проверяване, и внедряване на първоначаленият код за умните контракти на проекта, последвано от началото на разработката на потребителският интерфейс на Fabric Store

Дек, 2018
Fabric Store публична бета

Отчасти работещ потербителси интерфейс, свързан с умните контракти на Fabric Store бива отворен за тестване.

Фев, 2019
Fabric Store 1.0

Първият напълно функционален пазар за компоненти за умни контракти е официално публикуван, позволявайки на външни разработчици да допълват нашият софтуер, което допълнително ще разшири обхвата на функционалността на екосистемата на Fabric Token.

2019+
Допълнителни подобрения по екосистемата на Fabric Token

Подобряване на екосистемата на Fabric Token, главно фокусирано върху разширяването на обхвата от функционалност покрит от компонентите за умни контракти, което ще направи софтуера по-достъпен за все по-нарастващата група от потребители и бизнеси.

Основен Екип.

Nikolay Nikov

Николай Ников

Визия, Стратегия, Разработка на Back-End, CEO

От работата си по най-успешният софтуер за засичане на измами в UK и EMEA, до работа за Британските кралски институции, опитът като разработчик на Николай му е помогнал да събере както експертни технически умения, така и огромна мрежа от познанства.

Marin Ivanov

Марин Иванов

Разработка на софтуер и умни контракти, DevOps, CTO

С повече от 10 години опит в проекти вариращи от уеб разработка, системни приложения и програмиране на вградени устройства, Марин разпонава правилните решения за всеки проблем. С кариера включваща креативност и дисциплиниран подход към регулаторното съответсвие, той е технически директор който всеки проект би желал да има.

Doncho Karaivanov

Дончо Караиванов

Маркетинг, Съдържание, Дизайн, Брандиране, Front-End Разработка, Умни Контракти, COO

Успешен предприемач в сферата на дигиталния маркетинг по настояще, Дончо притежава богат опит в разработката на софтуер. Мотивиран от своята креативност и стремеж към съвършенство, той е идеалното допълнение към технически екип фокусиран върху иновация и потребителско изживяване.

Съветници.

Dimitar Boyanov

Димитър Боянов

Бизнес и Правни Рамки

Димитър Боянов е софтуерен инженер, разработвал и управлявал огромни корпоративни приложения във финансовия сектор, отговарящи на регулаторни и одиторски изисквания, както на национално, така и на глобално ниво, при работата си като старши бизнес анализатор в Deutsche Bank. В момента се занимава с облачни технологии и разработва методологии за сигурното им внедряване.

Krastyu Georgiev

Кръстю Георгиев

Технически Консултант

Кръстю има повече от 20 години професионален опит в архитектурата, дизайна, имплементацията и поддръжката на комплексни софтуерни системи за Германски, Швейцарски, и Български компании. През годините той е играл ролята на Enterprise Architect (e-Government), Technical Project Manager, Scrum Master, Software Solution Architect, и Java Enterprise Developer.

Marian Nedelchev

Мариан Неделчев

Анализ на Бизнес Средата и BPM Консултантство

Опитен професионалист в сферата на бизнес анализа и отборен играч в големи и средно големи IT проекти във финансовия и държавния сектор в Германия, Обединеното Кралство и България. Участвал в проекти, финансирани от Световната банка, средства на Европейския съюз, и водещи традиционни и алтернативни инвестиционни компании.

Milen Ivanov Alt BW

Милен Иванов

Пазарен Анализ и Икономически Консултант

С над 4 години опит с търгуване на Ню Йоркската фондова борса, Милен има обширен опит с пазарите, тенденциите сред тях и реакциите им на предсказуеми външни и вътрешни условия. В момента той активно и успешно се занимава с търгуване за Alaric Securities – една от най-големите трейдърски компании в България.

Petya Valkova

Петя Вълкова

Бизнес Консултант

Петя има обширен опит в планирането и внедряването на многоплатформени проекти във някои от най-големите световни корпорации. Нейното бързо аналитично мислене и огромен технологичен и бизнес опит и помагат да движи проекти до успешен край ежедневно.

Simeon Karaivanov

Симеон Караиванов

Редактор на Съдържанието

Симеон се занимава с професионално четене от над 5 години, и работи като редактор по закупуването на права за издаване на книги в едно от водещите издателства в България – Bard Publishers. Голямата част от професионалния му опит е свързан с работа по съдържание, редакции и подобрения.

Медийно присъствие.